FAQs Complain Problems

७६/७७

मिति सच्याइएको बारे

Invitation for Bids for the Durga Aadharbhut School Construction

करार सेवाको लागि दरखास्त आव्हान

क्वारेन्टाइनकाे विवरण

सेनिटरी प्याड खरिद सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

दिपायल सिलगढी नगरपालिका नगर प्रमुख र उप प्रमुख वडा न १ देखि ९ वटै वडाका वडा अध्यक्ष सहित वडा सदस्यकाे माे‍ न‍ विवरण

दस्तावेज: 

आन्तरीक आम्दानी वैक जम्मा गर्ने सम्वन्धमा

दस्तावेज: 

खाता नं परिवर्तनको सुचना प्रकाशन गरिएकाे सम्बन्धमा

सिलवन्दी दरभाउपत्र सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

वाेलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थप सम्वन्धी जरुरी सुचना ।

दस्तावेज: 

आर्थिक सहायता सम्वन्धी कार्यविधि

दस्तावेज: 

राहत सम्वन्धी कार्यविधि २०७६

दस्तावेज: 

Pages