FAQs Complain Problems

आय ब्यय

आ.व. ०७९।०८० फागुन महिनाको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

आ.व. ०७९।०८० माघ महिनाको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

आ.व. ०७९।०८० पौष महिनाको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

आ.व. ०७९।०८० को प्रथम चौमासिक आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना

२०७८-०७९ को आय र व्ययको अनुमान

२०७८-०७९ को आय र व्ययको अनुमान

एकिकृत आय ब्यय बिवरण 074/075

एकिकृत आय ब्यय बिवरण