FAQs Complain Problems

२०७८।०७९

बिज्ञापन नम्बर सच्याइएकाे वारे

दस्तावेज: 

वाेलपत्र

दस्तावेज: 

सुचना प्रबिधि अधिकृतकाे नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

सेवा करार सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

राेजगार सहायककाे नतिजा प्रकाशसन सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

भाडा वुझाउने सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

सुचना सुचना सुचना

दस्तावेज: 

दरभाउ पत्र सम्वन्धी सुचना

दस्तावेज: 

राेजगार सहायक पदकाे कम्प्युटर बिषयकाे प्रयाेगात्मक परीक्षा स‌चालन हुने वारेकेा सुचना

दस्तावेज: 

सुचना प्रविधि अधिकृत पदकाे लिखित तथा प्रयाेगात्मक परीक्षा सचालन हुने वारेकाे सुचना

दस्तावेज: 

आवश्यक बिवरण तथा कागजातका प्रतिलिपि पठाउन हुन ।

दस्तावेज: 

उपभाेक्ता समिति गठन गर्ने वारे ।

दस्तावेज: 

Pages