FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

तस्रो चौमासिक समिक्षा र सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

शोक बक्तव्य

श्रद्धेय नगर प्रमुख श्री बाजी सिंह खड्काद्धारा नगर सभामा प्रस्तुत आ.व. २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

Letter of acceptance

दस्तावेज: 

संस्था छनौट सम्बन्धी सूचना ।

शिक्षक सरुवा सूचना रद्द गरिएको सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना ।

फलफूल बिरुवा माग सम्बन्धी सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित

किसान सुचिकरणका लागि सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

आगामी आ.ब. २०८१/०८२ को कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सूचना सूचना सूचना

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सूचना सूचना सूचना

सूचना सूचना सूचना

Pages