FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जग्गा भाडामा लिने सम्वन्धी सूचना ।

भुकम्पको क्षतीको बिवरण संकलन गरी पठाउने बारे ।

मदिरा ओसारपसार, विक्री वितरण र सेवन गर्न निषेध गरिएको सूचना ।

Invitation for Bids for the Kalena Health Post Construction

एम्वुलेन्स खरिद तथा आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

इजाजतपत्र प्राप्त हातहतियार बुझाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

२४ सै धण्टे वर्थिङ्ग सेन्टर संचालन सम्बनधमा ।

जानकारी सम्बन्धमा

निर्वाचन खर्च विवरण सम्बन्धमा

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

सीप विकास तालिम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आहवान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सम्झौता गर्न आउन सम्बन्धमा

दस्तावेज: