FAQs Complain Problems

७९-८०

सूचना सूचना सूचना

आ.व. २०७९/०८० को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।

सूचना सूचना सूचना

आ ब २०८०-८१ को निति तथा कार्यक्रम ।

दस्तावेज: 

आ ब २०७०-८१ को बजेट वक्तव्य ।

आ.व. ०७९।०८० जेठ महिनाको सम्मको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

बर्षौ फलफुल विरुवा माग सम्बन्धि सूचना

भुक्तानी तथा निकासा सम्बन्धमा ।

सूचना सूचना सूचना ।

Issuance of letter of intent to award the contract NCB/DSNP/05/079/080

विपन्न समुदायका सुनौला हजार दिनका घरपरिवारलाई लक्षित आयआर्जन क्रियाकलाप संचालन गर्न अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना

Pages