FAQs Complain Problems

८०/८१

किसान सुचिकरणका लागि सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

आगामी आ.ब. २०८१/०८२ को कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

आ.व. २०८०।०८१ वैसाख महिनाको आय व्ययको विवरण सार्वजनिक गरिएको ।

दस्तावेज: 

जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सूचना सूचना सूचना

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभआउपत्र आह्ववानको सूचना

सूचना सूचना सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आवश्यक सूचना

दिपायल सिलगढी नगरपालीकाको गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०

सूचना सूचना सूचना

Pages